Suzanne Escarine
overzicht channels
Aarde meditatie
meditatie
Ga op een stoel zitten met je voeten op de grond. (Het is van geen belang of je je schoenen aanhoud of uit doet, als je maar contact houdt met de aarde).

Leg je handen op de knieën en doe de ogen dicht…….
Blijf op deze manier zitten tot je je bewust wordt van je hartslag…….
Adem 3 tot 4 maal goed en krachtig in en uit…….
Ga dan naar je hartslag kijken en adem rustig in en uit tot je een zacht ritme bekomt die tezamen met je hartslag gaat…….
Je hart heeft nu een zacht ritme en is verbonden met je ademhaling……….
Ga nu in gedachten naar je voeten en voel dat je voeten wortels schieten die diep in de aarde gaan en zich vasthechten in de grond……….
Nu ben je goed geaard en kun je met jouw gedachten naar je ogen gaan……….
Kijk naar je kruin en zie dat daar een straal hangt die tot voorbij de kosmos reikt, tot aan de hemelrijkse vreugden………
Stel je voor dat je in gedachten een trap kan zien in het midden van die straal en dat je er kan op lopen tot bovenaan……..
Kijk eens rondom jou, wat zie je?…….
Zie je ook de sterren aan de hemel staan ?…….  zie hoe mooi ze zijn………
De trap die je oploopt terwijl je naar de sterren kijkt stopt aan de kosmos. ( de trap stopt voor de hemelse vreugden want verder mag niet). Er staat een muur voor de hemelse rijken………
Ga nu met je rug tegen die muur staan en kijk nu eens vóór jou en zie de Moeder Aarde daar tussen al die sterren zweven…
Kijk eens goed……  Hoe ziet ze er uit?….. Is ze mooi rond?…….. Heeft ze mooie zachte kleuren?
Kijk eens goed en zie hoe zij naar jou kijkt…….. Zie hoe verdrietig ze naar je kijkt……..
Stel haar gerust en zeg haar dat alles goed komt …… dat je er bent voor haar, dat ze nu niet meer alleen is …… dat je haar de liefde die ze mist, zal geven om haar te genezen van al de pijn die ze bezit……..
Zeg haar, dat je haar het licht zal geven zodat ze zal opschijnen in al haar glorie van licht……..
Zeg haar hoeveel je van haar houdt, want ook dat heeft ze nodig……
Zie nu hoe ze naar je lacht…… Lach ook eens naar haar……
Zeg haar dat alles goed komt, dat jij er bent voor haar……
Vraag haar om samen met jou naar een ster te kijken die boven jullie hangt……..
Zie hoe deze ster opschijnt met het goddelijke licht dat zo sterk is van liefde en vreugde voor jullie beiden…….
Steek je handen uit naar de ster…….
Vraag of hij zijn licht van liefde en vreugde laat schijnen op je handen, en vertel dat jij dat licht wil delen met jouw Moeder Aarde die nu ziek is, om haar te helen met zijn licht en kracht…….
Vraag of hij jou dat kan schenken en bedank hem er voor…….
Nu kijk je naar je handen van licht en liefde en zie hoe mooi en prachtig dit licht is……..
Nodigt het uit om samen met jou het te schenken aan de Moeder Aarde, die ziek is…….
Bedank hem er voor…….
Kijk nu naar jouw Moeder Aarde en zeg haar dat je haar jouw licht en liefde zal schenken, om haar de genezing te geven die ze nodig heeft…….
Steek je handen uit naar haar en laat het licht dat jouw liefdeslicht is, over haar schijnen……..
Zie hoe jouw liefdeslicht haar volledig omringd, en zeg haar:
“Mijn Moeder aarde die altijd voor mij heeft gezorgd, die er altijd voor gezorgd heeft dat ik kan leven onder haar hoede” ik hou van jou……
Zeg haar meermaals dat je van haar houd en dank haar dat ze al haar schoonheid met jou heeft gedeeld. Dat ze je altijd gelukkig heeft gemaakt……
Zeg haar dat jij haar het licht van liefde schenkt voor dank en zorgen die ze over jou liet schijnen…..
Zeg haar nogmaals dat je van haar houd…….
Kijk nu weer naar je straal van lichtliefde die je over haar laat stromen en zie hoe ze volledig opschijnt in het licht van liefde.
Kijk goed naar haar en zie het wonder; ze lacht naar jou!……
Lach jij nu terug naar haar en zie hoe jullie beiden oplichten in het licht van liefde……
Kijk elkaar aan en lach met de blik van liefde…… Zie hoe gelukkig ze is en zeg nogmaals; ik hou van jou…..
Vertel haar nu dat ze gelukkig kan zijn, want dat er voor haar wordt gezorgd. Dat jouw licht van liefde voor altijd met haar verbonden zal zijn……
Zeg haar dat je nu weer kan keren met een gevoel van liefde voor haar. Dat jullie nu samen het licht van liefde bent die verbonden is voor altijd…….
Bedank haar nogmaals voor de zorgen die zij jou gaf……..
Zeg haar dat je nu weerkeert naar jouw Moeder Aarde waar jij zoveel van houd en dat ze nu de rust kan vinden in haar genezing ‘die jij voor haar in gang hebt gestoken’…….
Dat ze kan opbloeien in al haar pracht en glorie……..
Zeg haar nog eens voor je weerkeert; ik hou van jou…….

Nu kijk je terug naar de trap die je bent opgegaan en stap je trede per trede zacht terug naar beneden…….
Voel terwijl je weerkeert hoe vol van licht en liefde je naar huis kan keren……..
Met dat gevoel kan je gelukkig zijn om datgene dat je hebt gebracht aan jouw Moeder Aarde……..
Je bent nu terug op aarde en je voelt hoe je hartritme en je ademhaling samen in harmonie zijn……..
Je kijkt nog éénmaal naar die straal van licht en weet dat ze er altijd zal zijn om met jouw Moeder in contact te komen……
Je bent je nu weer bewust, en voel hoe je lichaam opschijnt in licht en liefde…….
Begin je nu stilaan te bewegen en voel hoe de wortels aan je voeten verdwijnen……
Je bent nu gelukkig!

Kijk rond met je liefde van licht in jou, en weet nu dat je een band hebt met de zo mooie Moeder Aarde.

Zie het leven nu gelijk je het moet zien en schijnt op in al je liefde en glorie en weet ‘dat je deed, wat je moest doen’. Vertel aan iedereen hoe het te brengen met allen als éénheid, als de Godskinderen van de wereld.

Dit waren Aartsengelen Michaël en Gabriël en weet dat jullie het kunnen, en voel hoe jullie liefde voor samen, de liefde van de wereld zal zijn, als de lichtkinderen geschapen door God.
printversie
07 Meditatie.htm
top
top
naar 
channels
overzicht channels